Akoestische isolatie

Wat is akoestische isolatie?

Door het plaatsen van akoestische isolatie kan men het betreffende geluidsprobleem oplossen. Om dit op een juiste wijze op te lossen, dient er gekeken te worden naar welk geluidsprobleem er speelt. Er zijn namelijk twee verschillende typen geluiden: contactgeluid of luchtgeluid. Wanneer dit bekend is, kan er gekeken worden naar een oplossing in de categorie: categorie geluidsisolatie, geluidsabsorptie, trillingsisolatie of een combinatie van deze drie typen akoestische isolatie. Wij van Isolatiebedrijf Veen & Tot B.V. helpen u graag om dit probleem op te lossen. Om u een duidelijk beeld te geven welke diensten wij hiervoor aanbieden, worden de begrippen contact- en luchtgeluid nader uitgelegd.

Verschil tussen contactgeluid en luchtgeluid

Contactgeluid is geluid dat door constructie wordt doorgegeven. Dit komt omdat de geluidsbron rechtstreeks contact met bijvoorbeeld een wand, vloer et cetera heeft. Het is in de woning hoorbaar als de wasmachine of droger niet ontkoppeld staat te draaien, loopgeluid, het op en aflopen van de trap, leidingen. Wel dient gezegd te worden dat contactgeluid nadrukkelijker aanwezig is in vergelijking met luchtgeluid. Belangrijk hierbij is dat de bron zelf aangepakt wordt. Hierin is Isolatiebedrijf Veen & Tot B.V. dan ook gespecialiseerd. Wij brengen namelijk 30 jaar ervaring mee. De akoestische isolatie van contactgeluid doet u door het plaatsen van ontdreuningsplaten of trillingsisolatie.

Akoestische isolatieLuchtgeluid is geluid dat door de lucht wordt overgebracht. Het komt rechtstreeks van de geluidsbron. Door spleten, gaten en kieren kan luchtgeluid van de ene naar de andere ruimte doordringen. Dit worden dan ook wel geluidslekken genoemd. Verder is het mogelijk dat luchtgeluid zich door wanden of glasplaten verplaatst. Enkele voorbeelden van bronnen zijn: televisie, stemmen, luidsprekers en windgeruis. Voor advies over akoestische isolatie kunt u ook terecht bij ons, dus neem gerust contact op!

   Contact        Isolatie